Ehealth volgend jaar 'vanzelfsprekend', denkt overheid

Telecompaper, Marktcommentaren door Maarten van Vliet

Zo’n twee jaar geleden maakte Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de balans op van de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van ehealth in Nederland. De conclusie luidde destijds dat Nederland ten opzichte van het buitenland voorop loopt, maar over het algemeen stond ehealth nog in de kinderschoenen. Schipper stelt nu dat ehealth volgend jaar een vanzelfsprekendheid moet zijn.

Deze week verscheen de rijksbegroting van het ministerie van VWS voor 2016. Eén van de speerpunten van het ministerie is om de zorgkosten drastisch terug te brengen door efficiënter te gaan werken terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. "Ehealth is een waardevol middel om de zorg beter, dichterbij, klantvriendelijker en goedkoper te organiseren", schrijft Schippers. Hoe de bewindsvrouwe ehealth volgend jaar ‘vanzelfsprekend’ wil maken, blijft echter in het midden. En dat terwijl Schippers vorig jaar zomer nog zei de komende jaren ‘een paradigmashift’ in de zorg te verwachten.

Tot dusver bleef het vooral bij het monitoren van technologische en maatschappelijke trends en het jaar in jaar uit onderstrepen van de noodzaak van ehealth. De overheid zat om tafel met zorgprofessionals, zorgverzekeraars, industrie en patiënten- en ouderenorganisaties om een beter beeld te kunnen krijgen van de behoeften en constateerde daarbij een ‘breed draagvlak’ voor de te realiseren doelstellingen en ambities. Uitdagingen bleken onder meer de financiering van projecten, belemmeringen in de informatie-uitwisseling en onvoldoende samenwerking tussen de verschillende partijen in de zorgketen. Tot concrete actie kwam het naar aanleiding hiervan echter niet.

In maart 2015 publiceerde Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie in de zorg, in samenwerking met het Radboudumc een trendonderzoek naar ehealth specifiek gericht op de eerstelijnszorg, dus de rechtstreeks toegankelijke hulp waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en kraamzorg. Het rapport signaleert grosso modo twee belangrijke trends: de steeds toenemende druk op professionals in de eerstelijnszorg en de opkomst van technologie. Wat de laatste betreft zien de auteurs van het rapport vooral kansen op het gebied van zelfmetingen, online consulten, persoonlijke gezondheidsdossiers, online beoordelingen, online psychische hulp en domotica.

Maar ondanks de technologische beloften is het zeker dat er nog een lange weg te gaan is voor de grootschalige adoptie van ehealth in Nederland. Afgelopen zomer schetste Nivel, een onderzoeksinstelling voor de gezondheidszorg, een weinig rooskleurig beeld uit over de toepassing van ehealth in Nederland. Nivel deed dit in samenwerking met Nictiz. Uit het rapport blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is om de door het ministerie van VWS geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Eén van die doelstelling is dat binnen vijf jaar iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid heeft om – desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen. Op dit moment is dat echter vijf procent.

De wens van minister Schippers om ehealth volgend jaar in Nederland als iets vanzelfsprekends te gaan ervaren, is er eentje die dan hoogstwaarschijnlijk nog niet in vervulling zal gaan. Niet alleen lopen projecten vaak stuk op een tekort aan financiële middelen of onvoldoende samenwerking, maar ook de mensen op de werkvloer en patiënten zelf zijn zelf ook nog zoekende naar een passende manier op (mobiele) technologie in te zetten. Dat is een cultuuromslag die wellicht meer tijd vraagt dan we denken, vooral bij de kwetsbare groepen in de samenleving.

bron: Telecompaper, Marktcommentaren door Maarten van Vliet

Nieuws Rss

CoderDojo Dokkum krijgt vervolg in najaar 2017

19-06-2017 CoderDojo Dokkum krijgt vervolg in najaar 2017

Goed nieuws: CoderDojo Dokkum gaat door! Na de zomerperiode zal CoderDojo… Lees verder

Klik hier voor meer nieuws

Partners & klanten

Interakt Countour DataDiensten Fryslan
Bekijk al onze referenties