Baas over eigen zorg in Fryslân met digitale snelweg

Zelfredzaamheid is de sleutel voor een leefbaar Fryslân. Dat bleek uit de eerste workshop voor de Digitale Agenda Fryslân. De brainstorm is de eerste van vijf om te bepalen welke maatschappelijke ontwikkelingen op de agenda moeten komen. Innovatieve plannen moeten Fryslân vervolgens klaar maken voor de toekomst.
Gisteren vond de eerste workshop plaats. Die ging over leefbaarheid. Een kleine veertig deelnemers bespraken welke maatschappelijke problemen ze op zich af zagen komen. Sleutelwoorden waren zelfredzaamheid en sociale cohesie. Vooral het behouden van sociale contacten en het zelf kunnen inkopen van je eigen zorg bleken belangrijke waarden voor de toekomst. Ook pleitte men voor zowel virtuele als fysieke plannen.

Ideeën                                                                                                                                                                                                                                De deelnemers kwamen met allerlei oplossingen. Ze wilden bijvoorbeeld fysieke én virtuele ontmoetingsplekken. Ook bedachten ze een innovatiewiki met chatfunctie. Een ander voorstel was een netwerk van meitinkers over heel Fryslân. Dat zou de huidige zorgloketten kunnen vervangen. En er kwam een project ‘strakke stoep’ naar boven. Daarin bepleitte men zowel fysiek als virtueel goede infrastructuur, zodat iedereen zonder struikelblokken ergens kan komen.
 

De digitale agenda
Met de digitale agenda werkt de provincie samen met maatschappelijke partners aan een toekomstbestendig Fryslân. Doel is een hoge kwaliteit van leven voor iedereen. Die kwaliteit staat onder druk door demografische en financiële ontwikkelingen. Innovatieve en realistische voorstellen moeten die ontwikkelingen ten gunste keren.
Na de workshop leefbaarheid volgen nog workshops over duurzame energie, water en landschap, biobased development en cultuur en creativiteit. Half november presenteert de provincie Fryslân samen met alle partners de opbrengst van de brainstorms. Op www.daf2020.ning.com komen alle voorstellen te staan.

bron:www.beleefdokkum.nl


 

Nieuws Rss

CoderDojo Dokkum krijgt vervolg in najaar 2017

19-06-2017 CoderDojo Dokkum krijgt vervolg in najaar 2017

Goed nieuws: CoderDojo Dokkum gaat door! Na de zomerperiode zal CoderDojo… Lees verder

Klik hier voor meer nieuws

Partners & klanten

Thuiszorg Het Friese Land BTCS
Bekijk al onze referenties